Uchwała nr XLIV/797/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XLVI/825/2018 z dnia 18.09.2018 r.