Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Czerwiec 2018 (VI.2018/31)