Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 12 czerwca 2018