Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 14 maja 2018