KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 10.04.2018 ROK, GODZ. 16:00 - temat wiodący: zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 11.04.2018 ROK, GODZ. 16:00 - temat wiodący: omówienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów określanego jako Gniotek
(Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej budynku przy ul. Karola Miarki 15 - Biały Domek)

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 12.04.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 16.04.2018 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 16.04.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 17.04.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 18.04.201 ROK, GODZ. 15:00 - temat wiodący: jednostki pomocnicze i Metropolia Śląsko-Zagłębiowska

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 18.04.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 19.04.2018 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 19.04.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 23.04.2018 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH - 30.04.2018 ROK, GODZ. 16:00