Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Styczeń 2018 (I.2018/26)