Przejdź do treści

Informacja o dostępności Biuletynu z lat poprzednich

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Mikołów

UM Mikołów

Urząd Miasta Mikołowa

Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 00
fax: (32) 324 84 00
e-mail:um@mikolow.eu

Urząd Miasta
NIP: 635-10-02-915
REGON: 000527227
NUTS (NTS): 5.24.33.08.02.1

Gmina Mikołów
NIP: 635-18-05-347
REGON: 276257630

Nr konta bankowego do wpłat, opłat:
Mikołowski Bank Spółdzielczy
w Mikołowie
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Mikołowski Bank Spółdzielczy 
w Mikołowie
29 8436 0003 0000 0000 0071 0787

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Biuro Podawcze
Rynek 16, pok. nr 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 01, 324 84 02
e-mail: um@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Biuro Burmistrzów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
pok. nr 35 - Sekretariat Burmistrza,
tel. (32) 324 85 05
pok. nr 38 - Sekretariat Zastępców Burmistrza,
tel. (32) 324 85 08
e-mail: biuro.burmistrzow@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7
30 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
pok. nr 5, 8, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
wtorku  od 730 do 1530
środa od 730 do 1200 (rejestracja zgonów do 1530)
czwartek  od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Referat Spraw Obywatelskich
(DOWODY, MELDUNKI)

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: (32) 324 84 56 do 58,
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: (32) 324 84 53 do 54,
e-mail: ewidencjagosp@mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Straż Miejska
Rynek 7 I piętro, 43-190 Mikołów
tel. (32) 226 02 91, 324 85 55
tel. alarmowy: 986
e-mail: bsm@mikolow.eu

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 700 do 2200