Przejdź do treści

Rejestr Zmian Biuletynu Informacji Publicznej

Pokaż zmiany Kalendarz Kalendarz
Tytuł dokumentu Data przeprowadzenia
Publikacja dokumentu: PN 48/2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018. 2017-10-09 14:26:47
Edycja dokumentu: PN 48/2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018. 2017-10-09 14:26:47
Publikacja dokumentu: Kandydaci do Rady Seniorów w Mikołowie 2017-10-09 12:59:01
Edycja dokumentu: Kandydaci do Rady Seniorów w Mikołowie 2017-10-09 12:59:01
Nowy dokument: Kandydaci do Rady Seniorów w Mikołowie 2017-10-09 12:57:48
Publikacja dokumentu: Kandydaci do Rady Seniorów w Mikołowie 2017-10-09 12:57:48
Dodanie elementu w strukturze: Rada Seniorów 2017-10-09 12:56:47
Publikacja dokumentu: Październik 2017 2017-10-09 12:55:57
Edycja dokumentu: Październik 2017 2017-10-09 12:55:57
Edycja elementu struktury: Rada Seniorów 2017-10-09 12:10:32
Dodanie elementu w strukturze: Rada Seniorów 2017-10-09 12:08:51
Dodanie pliku : Dodanie pliku: Informacja_-_grupa_kapitałowa_ee957c.doc 2017-10-09 12:07:45
Dodanie pliku : Dodanie pliku: Informacja_-_Zest_ofert_cee6a1.pdf 2017-10-09 12:07:45
Publikacja dokumentu: PN 55/2017 Pomiary natężenia ruchu drogowego na 4 przejazdach kolejowo-drogowych w Mikołowie. 2017-10-09 12:07:45
Edycja dokumentu: PN 55/2017 Pomiary natężenia ruchu drogowego na 4 przejazdach kolejowo-drogowych w Mikołowie. 2017-10-09 12:07:45
Nowy dokument: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela 2017-10-06 08:21:29
Publikacja dokumentu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela 2017-10-06 08:21:29
Dodanie pliku : Dodanie pliku: wylożenie_zmiana_Studium_Dzieńdziela_29b783.zip 2017-10-06 08:13:08
Publikacja dokumentu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela 2017-10-06 08:13:08
Edycja dokumentu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela 2017-10-06 08:13:08

1 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142539 2540