Przejdź do treści

Rejestr Zmian Biuletynu Informacji Publicznej

Pokaż zmiany Kalendarz Kalendarz
Tytuł dokumentu Data przeprowadzenia
Dodanie pliku : Dodanie pliku: projekt_uchwały_nr_162-2017_2d86bb.pdf 2017-12-06 09:48:45
Edycja dokumentu: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2017-12-06 08:38:22
Publikacja dokumentu: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2017-12-06 08:38:22
Edycja dokumentu: Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2017-12-06 08:37:52
Publikacja dokumentu: Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2017-12-06 08:37:52
Edycja dokumentu: ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA/WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2017-12-06 08:37:16
Publikacja dokumentu: ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA/WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2017-12-06 08:37:16
Edycja dokumentu: WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2017-12-06 08:36:39
Publikacja dokumentu: WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2017-12-06 08:36:39
Edycja dokumentu: UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH FIGURUJĄCYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO DNIA 31.12.2011 ROKU 2017-12-06 08:35:40
Publikacja dokumentu: UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH FIGURUJĄCYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO DNIA 31.12.2011 ROKU 2017-12-06 08:35:40
Edycja dokumentu: PN 68/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie”. 2017-12-05 15:18:31
Publikacja dokumentu: PN 68/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie”. 2017-12-05 15:18:31
Dodanie pliku : Dodanie pliku: Informacja_-_grupa_kapitałowa_7424b4.doc 2017-12-05 15:18:31
Dodanie pliku : Dodanie pliku: Informacja_-_zest_ofert_4905a4.pdf 2017-12-05 15:18:31
Nowy dokument: PN 72/2017 Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołów od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2017-12-05 13:44:13
Publikacja dokumentu: PN 72/2017 Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołów od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2017-12-05 13:44:13
Dodanie pliku : Dodanie pliku: Ogłoszenie_c1cd8d.pdf 2017-12-05 13:44:13
Dodanie pliku : Dodanie pliku: siwz_e97300.pdf 2017-12-05 13:44:13
Dodanie pliku : Dodanie pliku: zal_1_formularz_oferty_c2af54.DOC 2017-12-05 13:44:13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 102599 2600