Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie prowadzone w trybie z WOLNEJ RĘKI - WR-4/2013 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie usług na terenie CEPiE Śl Ogrodu Botanicznego w Mikołowie 2013-08-26 08:37:09
MOSIR Wykonanie prac remontowych w hali sportowej przy ul. Bandurskiego 1a w Mikołowie, związanych z usunięciem szkód wyrządzonych przez gradobicie w dniu 3 lipca 2012r. 2012-10-15 13:40:13
WR-1 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa Hali Sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie 2012-08-23 10:23:21
MOSiR Zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Mikołowie przy ul. Zawilców 8 administrowanego przez MOSiR w Mikołowie 2012-07-16 10:40:08
ZOC-4/2012 Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w zakresie obejmującym atramenty, tonery i taśmy barwiące. 2012-05-22 12:40:35
ZOC-3/2012 Dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych części komputerowych w zakresie obejmującym akcesoria komputerowe, myszy, klawiatury oraz elementy wyposażenia sieci komputerowej 2012-04-05 08:30:55
ZOC-2/2012 Dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych części komputerowych w zakresie obejmującym akcesoria komputerowe, myszy, klawiatury oraz elementy wyposażenia sieci komputerowej 2012-03-14 13:10:28
ZOC-1/2012 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek oraz drukarek w zakresie obejmującym atramenty, tonery i taśmy 2012-03-14 13:08:59
MOSiR Zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez MOSiR w Mikołowie 2012-01-04 11:24:19