Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, tj. specjalisty ds. monitoringu w ramach projektu ,,Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA – etap II’ na ½ etatu. 2012-12-27 14:40:57
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, tj. specjalisty ds. monitoringu w ramach projektu ,,Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – etap II” na ½ etatu 2012-12-27 14:39:14
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Funduszy Inwestycyjnych Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów 2012-12-18 13:08:54
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Funduszy Inwestycyjnych Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów 2012-12-18 13:08:14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora - koordynatora projektu ,,Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA – etap II" w Wydziale Rozwoju Miasta – Referacie Funduszy Nieinwestycyjnych 2012-12-03 13:40:26
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora - specjalisty ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Rozwoju Miasta - Referacie Funduszy Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Mikołów 2012-12-03 13:39:36
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora - koordynatora projektu ,,Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – etap II„ w Wydziale Rozwoju Miasta - Referacie Funduszy Nieinwestycyjnych 2012-12-03 13:38:43
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. Kierownika Referatu Funduszy Nieinwestycyjnych w Wydziale Rozwoju Miasta 2012-12-03 08:21:43
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. Głównego Specjalisty w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej 2012-10-26 12:33:37
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej - Urzędu Miasta Mikołów 2012-08-31 09:09:03
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, tj. podinspektora w Referacie Obsługi Informatycznej Wydziału Informatyzacji - Urzędu Miasta Mikołów 2012-05-10 13:33:37