Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
ZSiPM Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora d/s kadr w ZSiPM w Mikołowie 2013-01-14 13:06:18
ZSiPM Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w ZSiPM w Mikołowie 2013-01-04 07:54:04
ZSiPM Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w ZSiPM w Mikołowie 2012-12-05 12:34:12
MOPS Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w MOPS w Mikołowie 2012-09-28 12:05:09
MOPS ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw kadr (1/2 etatu) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie. 2012-09-17 12:56:38
ZSiPM Konkursy na stanowisko dyrektorów Przedszkoli nr 1, 8, 9, Gimnazjum nr 2 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Mikołowie 2012-07-23 13:53:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – inspektora do spraw kadr w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie 2012-05-25 08:19:41
ZSiPM Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora-koordynatora projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”w wymiarze ½ etatu 2012-05-15 14:06:01
ZSiPM Nabór kandydatów na stanowisko starszego specjalisty koordynatora merytorycznego projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli” w wymiarze ½ etatu w zadaniowym czasie pracy 2012-05-14 14:51:41
ZSiPM nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora d/s zamówień publicznych w ZSiPM Mikołów ul. Miarki 9. 2012-05-14 08:49:52
CIS Nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. finansów i płac w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2012-04-27 13:20:37
ZSiPM Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”w wymiarze ½ etatu. 2012-04-19 15:02:56
ZSiPM Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora projektu „Nowy wymiar przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli” w wymiarze ½ etatu 2012-04-19 15:01:52
ZGL Nabór kandydatów na stanowisko pracownika działu rozliczeń mediów w ZGL w Mikołowie 2012-04-12 11:38:44
ZSiPM Nabór kandydatów na stanowisko starszego specjalisty - koordynatora projektu „Nowy wymiar przedszkola...” w wymiarze ½ etatu 2012-04-11 15:06:44
MOPS Ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 2012-04-06 12:26:40
MOPS ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw kadr (na zastępstwo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie. 2012-02-22 13:35:12
MOPS Ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy (umowa na zastępstwo) w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej w MOPS 2012-02-22 13:34:01
ZGL Nabór kandydata na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych w ZGL w Mikołowie 2012-02-21 08:27:09
MOSiR Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj.: specjalista ds. zamówień publicznych, umów i zaopatrzenia. 2012-02-01 10:46:49