Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 72/2017 Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołów od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2017-12-12 12:53:04
PN 73/2017 Zaprojektowanie i wykonanie umocnienia skarpy na działce 477/30 przy ul. Nowy Świat w Mikołowie. 2017-12-12 12:44:57
PN 71/2017 Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego w okresie 2 lat 2017-12-11 14:17:51
PN 70/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB wraz z kosztorysem inwestorskim dla kamienicy Jana Pawła II 4 wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza - dokumentacja na remont i przebudowę. 2017-12-08 12:49:30
PN 69/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB wraz z kosztorysem inwestorskim dla następujących kamienic: Rynek 2 oraz Wojciecha 14 2017-12-07 12:58:23
PN 61/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z rozbudową ul. Rolniczej (od ul. Beskidzkiej do posesji 86 przy ul. Rolniczej) w Mikołowie. 2017-12-06 15:15:56
PN 68/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie”. 2017-12-05 15:18:36
PN 67/2017 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach modernizacji placu zabaw w P-8 przy Przedszkolu nr 8 w Mikołowie, ul. Waryńskiego 28a, polegającej na wymianie istniejących urządzeń na nowe. 2017-12-01 13:39:40
PN 66/2017 Asysta techniczna w zakresie obsługi technicznej systemu informatycznego zainstalowanego w Urzędzie Miasta Mikołów obejmująca aplikacje Finansowo Księgowe, Podatkowe, Kadry Płace, Środki Trwałe, Odpady Komunalne od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 2017-11-23 12:45:33
PN 65/2017 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2. 2017-11-21 12:35:32
PN 62/2017 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach wymiany i doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Nr 11 im. Leśnych ludków w Mikołowie. 2017-11-20 08:24:17
PN 64/2017 Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 w Mikołowie. 2017-11-06 09:23:04
PN 54/2017 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie. 2017-10-24 08:41:49
PN 30/2017 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – wymiana istniejących oprawenergochłonnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED. 2017-09-13 08:39:42
PN 52/2017 - Siłownia z placem zabaw na terenie SP 5 2017-09-05 14:05:54
PN 45/2017 Infrastruktura rowerowa w Mikołowie 2017-09-01 12:30:47
PN 47/2017 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji placu zabaw przy przedszkolu nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 2017-08-31 09:18:26
PN 40-2017 Budowa zespołu budynków nr 3 i 4 przy ul. Nowy Świat w Mikołowie 2017-08-24 13:47:12
PN-38/2017 Zaprojektowanie i wykonanie wiaty wypoczynkowej z grillem w Mikołowie-Borowej Wsi na działce nr 268/74 2017-08-23 10:38:29
PN 41/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: architektonicznej – Cz. 1 , konstrukcyjno – budowlanej – Cz. 2 , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Cz. 3, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Cz. 4 2017-08-21 14:17:23

1 2