Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 68/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie”. 2017-11-21 13:13:29
PN 65/2017 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2. 2017-11-21 12:35:32
PN 66/2017 Asysta techniczna w zakresie obsługi technicznej systemu informatycznego zainstalowanego w Urzędzie Miasta Mikołów obejmująca aplikacje Finansowo Księgowe, Podatkowe, Kadry Płace, Środki Trwałe, Odpady Komunalne od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 2017-11-20 14:02:47
PN 62/2017 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach wymiany i doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Nr 11 im. Leśnych ludków w Mikołowie. 2017-11-20 08:24:17
PN 67/2017 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach modernizacji placu zabaw w P-8 przy Przedszkolu nr 8 w Mikołowie, ul. Waryńskiego 28a, polegającej na wymianie istniejących urządzeń na nowe. 2017-11-16 10:42:52
PN 63/2017 Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów wraz z analizami towarzyszącymi. 2017-11-10 14:02:30
PN 50/2017 Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 6 w Mikołowie. 2017-11-06 13:57:15
PN 64/2017 Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 w Mikołowie. 2017-11-06 09:23:04
PN 61/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z rozbudową ul. Rolniczej (od ul. Beskidzkiej do posesji 86 przy ul. Rolniczej) w Mikołowie. 2017-10-25 13:31:39
PN 54/2017 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie. 2017-10-24 08:41:49
PN 30/2017 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – wymiana istniejących oprawenergochłonnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED. 2017-09-13 08:39:42
PN 52/2017 - Siłownia z placem zabaw na terenie SP 5 2017-09-05 14:05:54
PN 45/2017 Infrastruktura rowerowa w Mikołowie 2017-09-01 12:30:47
PN 47/2017 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji placu zabaw przy przedszkolu nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 2017-08-31 09:18:26
PN 40-2017 Budowa zespołu budynków nr 3 i 4 przy ul. Nowy Świat w Mikołowie 2017-08-24 13:47:12
PN-38/2017 Zaprojektowanie i wykonanie wiaty wypoczynkowej z grillem w Mikołowie-Borowej Wsi na działce nr 268/74 2017-08-23 10:38:29
PN 41/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: architektonicznej – Cz. 1 , konstrukcyjno – budowlanej – Cz. 2 , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Cz. 3, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Cz. 4 2017-08-21 14:17:23
PN 32/2017 PN 32/2017 Modernizacja korytarzy i sal w segmencie D i B oraz modernizacja pomieszczeń zaplecza przy sali gimnastycznej, oraz remont schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ul. Krakowska 30. 2017-07-03 13:29:45
PN 33/2017 Modernizacja łazienki 6-latków i łazienki dla niepełnosprawnych z wykonaniem systemowych kabin wc, modernizacją armatury sanitarnej, ułożeniem płytek ściennych i podłogowych, stolarki drzwiowej i okiennej, malowaniem oraz wymianą drzwi zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikołowie, przy ul. Skalnej 10. 2017-07-03 13:02:08
PN 34/2017 Modernizacja magazynu żywności w Przedszkolu nr 5 w Mikołowie, ul. Ks. Górka 27 2017-07-03 13:01:29

1 2