Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2017-04-14 08:04:53
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2017-04-14 07:59:21
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. 2017-04-05 14:53:49
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2017-04-03 15:35:20
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2017-03-28 09:30:10
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia 2017-03-01 10:11:29
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności. 2017-02-24 12:56:30
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu 2017-02-24 12:50:39
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2017-02-24 07:55:13
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2017-02-14 09:26:26