Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 45/11 Rozbudowa CEPiEŚOB w Mikołowie - etap II. Zaprojektowanie i budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie - Mokrem. 2012-03-06 07:48:47
PN 42/2011 Infrastruktura okołoturystyczna CEPiE ŚlOB przebudowa i adaptacja budynku byłej wartowni na szalety publiczne 2012-02-09 19:01:43
PN-34/2011 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów 2012-02-06 08:20:52
PN 43/11 Infrastruktura Okołoturystyczna CEPiE ŚOB w Mikołowie - zaprojektowani i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy placu zabaw 2012-02-03 14:39:47
PN 44/2011 Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego 2012-01-27 13:36:42
PN 40-2011 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów w latach 2012 - 2014 2012-01-20 13:58:57
PN 39/11 Wykonanie sieci kablowej (kabel ziemny) oświetlenia ulicznego na Drodze Krajowej nr 81 w Mikołowie 2012-01-17 12:32:22
PN 41/11 Zaprojektowanie i wykonanie zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego Kamionka 2012-01-05 12:08:39
PN 5/11 Budowa systemu informacji o terenie (dostarczenie aplikacji, opracowanie warstw tematycznych, wdrożenie, ... 2012-01-02 10:53:48
PN 38/2011 Zaprojektowanie i wykonanie sieci kablowej oświetlenia ulicznego na ul. Jasnej w Mikołowie 2011-12-20 09:05:30
PN 23/11 Przebudowa ul. Kruczej w Mikołowie na odc. 153,0 m od ul. Górnej 2011-12-09 10:38:21
PN 29/2011 Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie 2011-12-09 10:34:57
PN 28/2011 Poszerzenie ulicy Strzechy w Mikołowie na odcinku od budynku nr 9 do wjazdu na działkę nr 1708/36 2011-12-09 10:34:36
PN-27/2011 Budowa chodnika przy ul. Kościuszki, łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą 2011-12-09 10:34:15
PN 19/2011 Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 20 000 000,00 zł(dwadzieścia milionów złotych)... 2011-12-09 10:33:54
PN 26/2011 Remont ul. Dziendziela na odcinku od przepompowni do skrzyżowania z ul. Waryńskiego oraz przebudowa 1 pasa ruchu ul. Poprzecznej, na o 2011-12-09 10:33:36
PN 24/2011 Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego własności Gminy Mikołów. 2011-12-09 10:33:18
PN-21/2011 Wykonanie oświetlenia na ul. Skośnej w Mikołowie 2011-12-09 10:32:58
PN-22-2011Geodezyjne wydzielenie działęk na terenie Gminy Mikołów. 2011-12-09 10:32:42
PN 11/11 Przetarg na wektoryzację i obiektowanie sieci uzbrojenia terenu i dróg na terenie powiatu mikołowskiego 2011-12-09 10:32:29

1 2