Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
ZUK Zakup pojemników tworzywowych 2012-02-13 12:05:34
ZSiPM Dostosowanie przedszkola nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 367 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych 2012-02-01 08:49:01
MOSiR Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czyszczących, dezynfekujących oraz środków do pomiaru wody basenowej na 2012-01-27 11:57:20
MOSiR Świadczenie usług ochrony mienia na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego 2012-01-16 15:39:30
MOSiR Budowa tymczasowych trybun sportowych wraz z kontenerowym zapleczem, kasą biletową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zawilców 8 w M 2012-01-16 10:27:08
MOSiR Usługi przewozowe autokarem (o liczbie miejsc siedzących powyżej 35 osób) grup sportowych na trasach krajowych w 2012 roku. 2012-01-13 15:59:08
Mosir Ochrona mienia na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 2012-01-13 15:57:19
Mosir Ochrona meczów piłki nożnej na Stadionie Miejski przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie oraz imprez sportowych organizowanych przez MOSiR 2012-01-13 15:37:23
ZSiPM Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej Mikołowa do szkół 2012-01-11 11:18:30
DDP Dostawa Mięsa i przetworów mięsnych na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie 2012-01-09 09:55:41
ZUK Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 33 m3 do obiektu Zakładu Przeróbki Odpadów przy ZUK w Mikołowie 2012-01-05 10:48:02
ZUK Zakup używanych samochodów ciężarowych dostawczych o ładowności do 3,5 tony - szt. 2 2012-01-02 14:06:14
ZSiPM Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa do szkół i na basen. 2011-12-30 12:21:31
MOSiR Usługi przewozowe mikrobusem (o liczbie miejsc siedzących min. 20 osób) grup sportowych na trasach krajowych w 2012 roku 2011-12-29 13:08:39
ZGL Bieżące remonty pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie 2011-12-27 12:44:09
MOSiR Uzupełniające zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua-Plant oraz pełne zabezpieczenie ratownicze 2011-12-22 14:08:44
MDK PN 2/11 Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2012 r. 2011-12-22 14:03:11
ZGL 11/DzZ/ZGL/2011 Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGL w Mikołowie 2011-12-22 11:51:48
ZSiPM Usługi przewozowe grup przedszkolnych w ramach projektu „Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą ...' 2011-12-20 15:19:17
ZGL Sprawdzanie stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGL w Mikołowie 2011-12-16 11:14:55

1 2 3 4