Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
WR 11/2017 Świadczenie usługi zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołów od daty podpisania umowy do 31.12.2017 r 2017-11-29 10:42:57
WR-10/2017 Remont schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ul. Krakowska 30 2017-10-19 09:50:00
WR-9/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych - Ogłoszenie o unieważnieniu 2017-08-30 12:55:59
WR 8/2017 Modernizacja pracowni zajęć i sanitariatów w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 20 w Mikołowie i doposażenie klatki schodowej , modernizacja kącika gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, modernizacja pomieszczenia dla intendentki w P1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29 2017-08-23 12:21:07
WR-4/2017 Modernizacja korytarza przyziemia i pomieszczeń socjalnych wraz z modernizacją posadzki i malowaniem biblioteki i czytelni w segmencie B w Gimnazjim nr 2 w Mikołowie 2017-08-08 15:01:23
WR-7/2017 Modernizacja magazynu żywności w Przedszkolu nr 5 w Mikołowie 2017-08-04 07:48:32
WR-6/2017 Wymiana drzwi zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedzkolnym przy ul. Skalnej 10 2017-08-04 07:41:53
WR-5/2017 Modernizacja łazienki 6-latków i łazienki dla niepełnosprawnych z wykonaniem systemowych kabin wc, modernizacją armatury sanitarnej, ułożeniem płytek ściennych i podłogowych, stolarki drzwiowej i okiennej, malowaniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Skalnej 10 2017-08-03 13:00:40
WR-32017 Modernizacja korytarza i sal segmencie D oraz modernizacja posadzki i malowania pomieszczeń zaplecza przy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ul. Krakowska 30 2017-07-21 11:48:40
WR-2/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: 2017-03-17 08:03:40
WR-1/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: konstrukcyjno - budowlanej – Część 1, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Część 2 2017-03-09 11:25:14