Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 1/2017 Droga wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie 2017-03-07 08:09:04
PN 10/2017 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawami, dla utworzenia Strefy Rodzica w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie. 2017-03-22 15:03:42
PN 11/2017 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw jako miejsce rodzinnego spędzania czasu przy ulicy Kościuszki w Mikołowie-Kamionce 2017-05-11 15:02:26
PN 12/2017 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy i chodnika na osiedlu Norwida w Mikołowie. 2017-04-10 14:07:17
PN 13/2017 Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz karuzeli w Mikołowie przy ul. Konopnickiej na działce nr 2153/64 2017-05-08 14:39:26
PN 17/2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Prusa 5a-b w Mikołowie. 2017-06-07 12:42:33
PN 18/2017 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie. 2017-06-01 15:05:48
PN 19/2017 Zaprojektowanie i wykonanie wiaty wypoczynkowej z grillem w Mikołowie-Borowej Wsi na działce nr 268/74 2017-04-19 08:56:30
PN 2/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych 2017-05-10 08:47:03
PN 20/2017 Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów. 2017-07-12 11:07:42
PN 21/2017 Zaprojektowanie i wykonanie niwelacji terenu z założeniem trawnika i obiektami małej architektury-Wymyślanka 2017-05-10 13:45:33
PN 22/2017 Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury rowerowej w Mikołowie 2017-04-26 09:52:44
PN 23/2017 Przebudowa ul. Nowy Świat od nr 69 do ul. Wodnej i odcinka ul. Wodnej wraz z odwodnieniem. 2017-05-17 08:33:50
PN 25/2017 Remont zaplecza klubowego LKS Orzeł Mokre wraz z z szatnią dla dzieci. Budynek zlokalizowany w Mikołowie, przy ul. Zamkowej 1a. 2017-06-06 11:42:58
PN 26/2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 24, na os. Mickiewicza w Mikołowie. 2017-07-12 11:51:35
PN 27/2017 Zaprojektowanie i wykonanie wiaty wypoczynkowej z grillem w Mikołowie-Borowej Wsi na działce nr 268/74 2017-06-01 15:05:22
PN 28/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Południowej (od ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej) w Mikołowie. 2017-06-06 08:45:06
PN 3/2017 Zaprojektowanie placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach w Mikołowie - Dziecięcy Park Centrum „Radosne Planty” 2017-04-03 09:19:25
PN 31/2017 : Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej wraz z wymianą posadzki na sportową w sali gimnastycznej w SP nr 7 w Mikołowie, przy ul. Zamkowej 1 2017-07-27 14:25:03
PN 35/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z rozbudową ul. Rolniczej (od ul. Beskidzkiej do posesji 86 przy ul. Rolniczej) w Mikołowie. 2017-07-12 08:47:51

1 2 3