Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 1/2017 Droga wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie 2017-03-07 08:09:04
PN-8/2017 Zaprojektowanie i wykonanie wiaty wypoczynkowej z grillem w Mikołowie-Borowej Wsi na działce nr 268/74 2017-03-15 15:20:46
PN 10/2017 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawami, dla utworzenia Strefy Rodzica w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie. 2017-03-22 15:03:42
PN-7/2017 Zaprojektowanie i wykonanie niwelacji terenu z założeniem trawnika i obiektami małej architektury-Wymyślanka 2017-03-23 10:14:12
PN 3/2017 Zaprojektowanie placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach w Mikołowie - Dziecięcy Park Centrum „Radosne Planty” 2017-04-03 09:19:25
PN 12/2017 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy i chodnika na osiedlu Norwida w Mikołowie. 2017-04-10 14:07:17
PN 19/2017 Zaprojektowanie i wykonanie wiaty wypoczynkowej z grillem w Mikołowie-Borowej Wsi na działce nr 268/74 2017-04-19 08:56:30
PN 4/2017 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy placu zabaw na działkach 203/38, 231/49 w Mikołowie – Paniowach, przy ul. Wolności 27 2017-04-19 12:12:55
PN 5/2017 Zaprojektowanie i wykonanie atrakcyjnego placu zabaw z siłownią na wolnym powietrzu przy ulicy Klonowej w Mikołowie 2017-04-19 12:13:39
PN 22/2017 Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury rowerowej w Mikołowie 2017-04-26 09:52:44
PN-6/2017 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy placu zabaw w Mikołowie przy ul. Kawalca na działce nr 300/100 2017-04-27 11:56:09
PN 13/2017 Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz karuzeli w Mikołowie przy ul. Konopnickiej na działce nr 2153/64 2017-05-08 14:39:26
PN 2/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych 2017-05-10 08:47:03
PN 21/2017 Zaprojektowanie i wykonanie niwelacji terenu z założeniem trawnika i obiektami małej architektury-Wymyślanka 2017-05-10 13:45:33
PN 11/2017 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw jako miejsce rodzinnego spędzania czasu przy ulicy Kościuszki w Mikołowie-Kamionce 2017-05-11 15:02:26
PN 23/2017 Przebudowa ul. Nowy Świat od nr 69 do ul. Wodnej i odcinka ul. Wodnej wraz z odwodnieniem. 2017-05-17 08:33:50
PN-16/2017 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – wymiana istniejących opraw energochłonnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED 2017-05-31 08:55:31
PN 27/2017 Zaprojektowanie i wykonanie wiaty wypoczynkowej z grillem w Mikołowie-Borowej Wsi na działce nr 268/74 2017-06-01 15:05:22
PN 18/2017 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie. 2017-06-01 15:05:48
PN 28/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Południowej (od ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej) w Mikołowie. 2017-06-06 08:45:06

1 2 3