Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 63/2017 Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów wraz z analizami towarzyszącymi. 2017-12-06 15:14:43
PN 50/2017 Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 6 w Mikołowie. 2017-12-04 16:20:42
PN 57/2017 Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy łączników drogowych ul. Polna – Strażacka, ul. Strażacka – Malinowa w Mikołowie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzorów autorskich. 2017-11-16 13:11:14
PN 59/2017 Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 9 przy ul. K. Miarki 7 w Mikołowie. 2017-11-14 07:53:32
PN 58/2017 Zaprojektowanie i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 8 na działce nr 2054/36, ul. Waryńskiego 28A w Mikołowie 2017-11-14 07:52:59
PN 48/2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018. 2017-11-10 11:49:38
PN 49/2017 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania odpadówKomunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018. 2017-11-10 11:48:51
PN 56/2017 Remont bieżący przepustu ramowego na Potoku Jamna w ciągu ulicy Musioła w Mikołowie 2017-11-06 13:59:33
PN 55/2017 Pomiary natężenia ruchu drogowego na 4 przejazdach kolejowo-drogowych w Mikołowie. 2017-10-27 12:44:46
PN 51/2017 Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni w Dziennym Domie Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 2017-09-27 10:38:41
PN 53-2017 Remont przepust ul. Musioła w Mikołowie 2017-09-21 10:47:07
PN 42/2017 Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 w Mikołowie. 2017-09-11 13:28:18
PN 44/2017 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Nr 3 w Mikołowie Bujakowie przy ul. Szkolnej 1. 2017-09-04 11:17:25
PN 43/2017 Modernizacja szatni wraz z dostawą szafek i malowanie kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, ul. Katowicka 24 2017-08-17 12:15:10
PN 46/2017 Modernizacja pracowni zajęć i sanitariatów w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie, i doposażenie klatki schodowej , modernizacja kącika gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie, modernizacja pomieszczenia dla intendentki w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie 2017-08-07 13:46:30
PN 39/2017 Zaprojektowanie i wykonanie sieci oświetlenia ulicznego na łączniku ulic Zielonej i Skalnej oraz przy ul. Konopnickiej na terenie placu zabaw i siłowni napowietrznej w Gminie Mikołów w ramach zadania „Bezpieczni niezmotoryzowani” 2017-08-03 07:53:14
PN 31/2017 : Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej wraz z wymianą posadzki na sportową w sali gimnastycznej w SP nr 7 w Mikołowie, przy ul. Zamkowej 1 2017-07-27 14:25:03
PN 36/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Południowej (od ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej) w Mikołowie. 2017-07-21 13:20:55
PN 37/2017 Modernizacja szatni wraz z dostawą szafek i malowanie kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, ul. Katowicka 24 2017-07-12 15:04:52
PN 26/2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 24, na os. Mickiewicza w Mikołowie. 2017-07-12 11:51:35

1 2 3