Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Informacja dla mieszkańców Mikołowa, których dotyczy zmiana nazwy ulicy i osiedla w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną” 2017-06-27 10:25:53
Inicjatywa Lokalna - zestawienie wniosków ocenionych w dniu 23.10.2017 2017-10-27 10:26:39
Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie 2017-08-16 08:45:24
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów przy ul. Piaskowej, ul. Rybnickiej, ul. Elsnera, pomiedzy ul. Przyjaciól i ul. Młyńską, ul. Dzieńdziela 2017-09-29 11:03:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 1468/40 w obrębie os. Kochanowskiego 2017-11-17 13:02:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie 14 drzew na nieruchomości nr 1469/40 w obrębie os. Kochanowskiego 2017-11-17 12:58:50
Ogloszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek 2017-11-17 08:19:10
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela 2017-10-06 08:13:13
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ulicy Reta Śmiłowicka. 2017-10-20 08:05:45
Ogłoszenie o konieczności umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem nieruchomości 2017-02-02 13:29:35
Ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia w sezonach letnich 2017, 2018, 2019 terenu z przeznaczeniem pod ustawienie stojaków reklamowych 2017-01-27 10:27:45
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu "Program wsparcia społeczności lokalnych" 2017-04-25 08:29:19
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 2074/13 przy ul. Słowackiego, części działki nr 257/54 przy ul. Jaśminów 2017-10-23 11:06:52
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 991/112 przy ul. Dzieńdziela, działki nr 1723/69 przy ul. Lipcowa 2017-11-17 08:55:09
Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 966/17 przy ul. Piaskowej 2017-10-19 13:58:02
Ogłoszenie o przeznaczeniu działek do dzierżawy 2017-01-27 10:28:01
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sosnowej. 2017-06-02 07:59:43
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkowania działki położonej przy ul. Pszczyńskiej nr 2239/36 2017-01-26 14:02:52
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga 2017-01-26 13:50:40
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu 2017-01-26 13:56:09

1 2