Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga 2017-01-26 13:50:40
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu 2017-01-26 13:56:09
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkowania działki położonej przy ul. Pszczyńskiej nr 2239/36 2017-01-26 14:02:52
Ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia w sezonach letnich 2017, 2018, 2019 terenu z przeznaczeniem pod ustawienie stojaków reklamowych 2017-01-27 10:27:45
Ogłoszenie o przeznaczeniu działek do dzierżawy 2017-01-27 10:28:01
Ogłoszenie o konieczności umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem nieruchomości 2017-02-02 13:29:35
Sprzedaż samochodu specjalnego marki Star GBA 2,5/16 w trybie aukcji 2017-02-28 13:15:12
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu "Program wsparcia społeczności lokalnych" 2017-04-25 08:29:19
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sosnowej. 2017-06-02 07:59:43
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 2017-06-19 14:39:02
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 2017-06-20 10:02:23
Informacja dla mieszkańców Mikołowa, których dotyczy zmiana nazwy ulicy i osiedla w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną” 2017-06-27 10:25:53
Wybrany wariant przebudowy ul. Dzieńdziela. 2017-06-30 10:58:42
Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie 2017-08-16 08:45:24
Wyniki weryfikacji projektów w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. 2017-09-29 10:14:41
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów przy ul. Piaskowej, ul. Rybnickiej, ul. Elsnera, pomiedzy ul. Przyjaciól i ul. Młyńską, ul. Dzieńdziela 2017-09-29 11:03:55
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela 2017-10-06 08:13:13
Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 966/17 przy ul. Piaskowej 2017-10-19 13:58:02
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ulicy Reta Śmiłowicka. 2017-10-20 08:05:45
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 2074/13 przy ul. Słowackiego, części działki nr 257/54 przy ul. Jaśminów 2017-10-23 11:06:52

1 2