Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
ZARZĄDZENIE NR 63/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mikołowa w okręgu wyborczym nr 21 2016-02-25 15:27:51
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2016-02-26 13:06:12
Druki do pobrania 2016-03-01 14:35:57
Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie 2016-03-07 09:25:05
Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie 2016-03-21 14:12:55
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie 2016-03-30 14:15:49
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów qyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mikołowie zarządzonych na dzień 15 maja 2016 r. 2016-04-14 11:40:07
Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa dnia 14 kwietnia 2016 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w okręgu wyborczym nr 21 Mikołowie 2016-04-14 11:42:11
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych: 2016-04-14 11:45:05
Obwieszczenie NR DKT-7630-3/2016 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 15 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mikołówa przeprowadzonych w dniu 15 maja 2016r. 2016-05-17 13:35:19