Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
KC-10/2016 Wykonanie okresowej kontroli rocznej – przeglądu podstawowego pięciu obiektów mostowych na terenie Gminy Mikołów. 2016-10-31 09:20:39
KC-9/2016 Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołów 2016-09-07 09:57:06
KC-8/2016 Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierającychazbest z terenu Gminy Mikołów, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych. 2016-09-01 13:48:27
KC-6/2016 Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołów, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych. 2016-08-26 13:07:10
KC-7/2016 Dostawa do siedziby Organizatora przetargu 20 licencji programu antywirusowego dla stacji serwerowych. 2016-08-25 09:39:49
KC-5/2016 Usługa polegająca na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołów. Przez usuwanie wyrobów zawierających azbest rozumie się zebranie, zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych 2016-08-25 07:57:49
KC-4/2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek na potrzeby UrzęduMiasta w Mikołowie. 2016-08-01 13:19:12
KC-3/2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Oferenta na rzecz Urzędu Miasta Mikołów. 2016-03-30 09:38:33
KC-2/2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (tonery, tusze, bębny) na potrzeby Urzędu Miasta w Mikołowie. 2016-03-24 11:15:58
UM KC-1/2016 KC-1/2016 Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Mikołów w 2016 roku 2016-03-15 10:52:51