Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 44/2016 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w ramach projektu pn. „Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów”. 2017-03-27 14:31:31
PN 39/2016 Dostawa do siedziby zamawiającego drukarek i przełączników sieciowych. 2017-01-19 11:35:36
PN-43/2016 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie. 2017-01-18 14:39:47
PN 40/2016 Remont dwóch pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1 2016-12-28 12:39:11
PN 42/2016 Świadczenie usługi oświetleniowej, polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów 2016-12-19 13:33:48
PN 41/2016 Świadczenie usługi zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołów od podpisania umowy do 31.12.2017 r. 2016-12-01 15:27:30
PN 38/2016 Remont bieżący i konserwacja obiektu mostowego nad potokiem Promna w ciągu ul. Zamkowej w Mikołowie 2016-11-14 11:11:58
PN 36/2016 Dostawa zestawów komputerowych o jednakowej specyfikacji technicznej, części i akcesoriów komputerowych,oprogramowania. 2016-10-17 10:22:12
PN 25/2016 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej) , ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie 2016-10-17 09:39:43
PN 2/2016 Moduł 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Moduł 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2016-10-17 09:38:40
PN 20/2016 Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i karuzeli w Mikołowie przy ul. Konopnickiej na parceli 2153/64. 2016-10-17 09:37:48
PN 37/2016 Dostawa do siedziby zamawiającego rozszerzenia licencji EAV-53101972 oprogramowania antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do zdalnego zarządzania kontrolą antywirusową 2016-10-17 09:36:59
PN 31/2016 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów. 2016-09-23 10:06:49
PN 34/2016 Budowa zespołu budynków nr 1 i zespołu budynków nr 2 w zabudowie szeregowej, przy ul. Nowy Świat w Mikołowie, na działce nr 477/30 2016-09-08 14:03:11
PN 27/2016 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów w latach 2016 - 2018 oraz wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych projektów 2016-08-29 15:31:26
PN 35/2016 Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Świerkowej i terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie 2016-08-26 11:17:23
PN 33/2016 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej) , ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie. 2016-08-12 12:59:56
PN 29/2016 Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu metodycznego dla osób dorosłych na potrzeby realizacji projektu pn. Power of Education - podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych 2016-07-26 14:40:57
PN 14/2016 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw w sąsiedztwie boiska ORLIK na działce nr 2009/21 w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego/Słowackiego 2016-07-25 07:43:26
PN 13/2016 Zaprojektowanie i wybudowanie: Rodzinna Dolina - strefa zabawy i rekreacji os. Kochanowskiego w Mikołowie 2016-07-25 07:42:54

1 2 3