Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Zarządzenie Burmistrza nr 1118/433/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-11 12:57:11
Zarządzenie Burmistrza nr 1117/432/16 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołowa nalata 2016-2025 2017-01-11 12:55:35
Zarządzenie Burmistrza nr 1116/431/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-05 10:49:20
Zarządzenie Burmistrza nr 1115/430/16 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-05 10:47:42
Zarządzenie Burmistrza nr 1114/429/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-05 09:29:28
Zarządzenie Burmistrza nr 1113/428/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-05 09:24:00
Zarządzenie Burmistrza nr 1112/427/16 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-05 09:22:00
Zarządzenie Burmistrza nr 1111/465/16 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych miasta Mikołów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 2017-01-05 09:19:59
Zarządzenie Burmistrza nr 1110/425/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-05 09:16:54
Zarządzenie Burmistrza nr 1109/424/16 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-05 09:14:51
Zarządzenie Burmistrza nr 1108/423/16 w sprawie opłat za korzystanie z lodowiska na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY” 2017-01-05 09:13:14
Zarządzenie Burmistrza nr 1107/422/16 w sprawie opłat za korzystanie z otwartego Kąpieliska Miejskiego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY” 2017-01-05 09:11:12
Zarządzenie Burmistrza nr 1106/421/16 w sprawie opłat za korzystanie z Krytej Pływalni „Aqua Plant” 2017-01-05 09:10:02
Zarządzenie Burmistrza nr 1105/420/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-05 09:08:42
Zarządzenie Burmistrza nr 1104/419/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-05 09:06:16
Zarządzenie Burmistrza nr 1103/418/16 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-04 12:53:10
Zarządzenie Burmistrza nr 1102/417/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów 2017-01-04 12:50:56
Zarządzenie Burmistrza nr 1101/416/16 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-04 12:49:32
Zarządzenie Burmistrza nr 1100/415/16 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2016 rok 2017-01-04 12:46:12
Zarządzenie Burmistrza nr 1099/41/16 w sprawie przyjęcia "Podstrategii wzmacniania potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025" 2017-01-04 12:46:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1021 22