Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2017 R. 2017-01-24 11:00:48
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2016-12-29 11:05:22
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru przy ulicy Okrzei 2016-12-09 08:22:12
Przebudowa ul. Jasnej, ul. Brzozowej, ul. Reta w Mikołowie. (Koncepcja 3) 2016-11-16 10:39:14
Wyniki głosowania w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego 2016-11-02 13:55:32
Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie 3 drzew i 5 krzewów na działce nr 2155/50 przy ul. Pszczyńskiej 28-30 2016-10-27 08:26:23
Przebudowa ul. Jasnej, ul. Brzozowej, ul. Reta w Mikołowie. 2016-10-25 08:30:34
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II 2016-10-14 12:24:12
Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Poprzecznej, nr działki 1168/5 2016-03-03 11:25:46
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 2016-02-22 09:18:35
Ogłoszenia Burmistrza o przeznaczeniu do dzierżawy działek gminnych nr 285/37 i innych 2016-02-19 08:29:21
Wyniki głosowania w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2016-02-19 08:23:32
Obwieszczenie ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 2449/166 położonej na os. Podlaska 11, 13, 15 w Mikołowie 2016-02-17 13:58:48
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2016 R. 2016-02-01 16:24:37