Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2016-08-29 10:23:21
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2016-08-25 12:08:24
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2016-08-25 12:06:58
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej. 2016-08-09 13:12:48
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 2016-06-28 09:03:12
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2016-06-28 09:01:32
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2016-05-04 14:28:08
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego – I edycja. 2016-04-21 14:33:41
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2016-04-21 14:31:45
Otwarty Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej. 2016-03-22 12:08:38
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. 2016-03-16 07:42:46
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 2016-03-16 07:42:13
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów. 2016-02-23 12:35:23
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej - Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 2016-02-18 13:28:38
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2016-02-15 16:39:39