Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
CIS PN-32/2015/CIS zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2016-01-19 10:57:22
CIS PN - 31/2015/CIS Usługi w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2016-01-18 15:18:32
Żłobek PN-11/2015 Zakup i sukcesywna dostawa żywności do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie 2016-01-15 13:14:29
DDP.2711.3.2015 Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie 2016-01-15 13:05:33
Żłobek PN 12/2015 Zakup i dostawa zabawek, mebli i baterii do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. 2016-01-13 14:54:40
Żłobek PN-5/2015 zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie 2016-01-08 13:55:43
ZGL/KZP/10/2015 Remont pustostanów komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie 2016-01-07 11:26:42
CIS PN-29/2015/MPiPS/CIS Zorganizowanie wizyty studyjnej dla uczestników projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 2015-12-23 07:37:53
ZGL/KZP/09/2015 Ochrona obiektów administrowanych przez ZGL w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2, ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 2015-12-21 13:49:47
Żłobek PN-10/2015 Zakup i dostawa artykułów plastycznych i biurowych do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie 2015-12-09 13:01:47
CIS PN-27/2015/MPiPS/CIS Zakup i dostawa sprzętu i narzędzi ręcznych niezbędnych do prac w terenie oraz apteczki dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2015-11-26 13:30:24
ZGL/KZP/07/2015 Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie 2015-11-23 11:46:40
Żłobek PN-8/2015 Zakup i dostawa odzieży roboczej do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. 2015-11-19 13:46:25
Żłobek PN-7/2015 Zakup i dostawa artykułów plastycznych i biurowych do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie 2015-11-09 09:37:19
ZIM PN-51/U/2015/JRP UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU 2015-11-09 07:57:23
Żłobek PN-4/2015 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu kuchennego do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. Część I- dostawa drobnego sprzętu kuchennego Część II- dostawa podstawy pod zmywarkę 2015-10-27 13:21:41
ZGL/KZP/04/2015 Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 228 m2 dla zasobów mieszkaniowych ZGL z siedzibą w Mikołowie 2015-10-27 13:19:57
ZGL/KZP/05/2015 Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie 2015-10-21 11:18:30
ZGL/KZP/03/2015 Modernizacja pustostanów komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZGL w Mikołowie 2015-10-19 09:48:53
PN-25/2015/MPiPS/CIS Dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2015-10-09 09:32:02

1 2 3