Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 39/25015 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce 2 budynków, 5 garaży oraz ogrodzenia, wraz z wykonaniem wzmocnienia powstałych w trakcie rozbiórki murów oporowych, uzupełnieniem ocieplenia części elewacji i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Karola Miarki 3 w Mikołowie, w ramach Przebudowy kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej 2016-03-03 15:12:56
PN-55/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy Rynek 19 w Mikołowie – przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury (działki nr 1039/43, 1040/43, 1049/43, 1320/43) 2016-03-02 08:36:00
PN 50/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB, wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy Rynek 4 w Mikołowie, wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza. 2016-02-15 12:08:51
PN 58/2015Usługi przygotowania i realizacji projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych, doradztwo ekonomiczno- finansowe, techniczne i formalno - prawne 2016-01-25 10:10:33
PN 59/2015 Świadczenie usługi zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (ogółem 81 sztuk, w tym 72 psów i 9 kotów) z terenu Gminy Mikołów w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r 2016-01-18 10:54:32
PN-47/2015 Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków gminnych w Mikołowie: Górnicza 5, Konstytucji 3-go Maja 6, Konstytucji 3-go Maja 18, Prusa 5a-b, Prusa 5 c-f, Miarki 7 2016-01-12 10:35:48
PN 23/2015 Dostawa mebli wraz z montażem do szatni Przedszkola nr 5 w Mikołowie - Bujakowie, przy ul. ks. Górka 27 2016-01-08 10:09:03
PN 26/2015 Dostawa i montaż nowych przyborów na plac zabaw, plantowanie terenu, nawiezienie humusu, wysianie trawy na pow. 456m 2 na terenie Przedszkola nr 5 w Mikołowie-Bujakowie, ul. Ks. Górka 27. 2016-01-08 10:08:30
PN 22/2015 Wymiana instalacji elektrycznej wraz towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1 2016-01-08 10:07:45
PN 18/2015 Przebudowa przepustu w rejonie skrzyżowania ul. M. Konopnickiej i ul. Reta w Mikołowie 2016-01-08 10:03:13
PN-8/2015 Usługi geodezyjne terenie Gminy Mikołów - Części zamówienia 1-11 2016-01-08 10:00:26
PN 51/2015 Asysta techniczna w zakresie obsługi technicznej systemu informatycznego zainstalowanego w Urzędzie Miasta Mikołów w zakresie pakietu Ratusz obejmujący aplikacje Finansowo Księgowe, Podatkowe, Kadry Płace, Środki Trwałe, Odpady Komunalne 2015-12-30 08:13:17
PN 56/2015 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (ulotki, tablice) wraz z montażem tablic dla projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie 2015-12-23 07:57:24
PN-45/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy Jana Pawła II 6 w Mikołowie, wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza (działka nr 846/41), celem publikacji. 2015-12-18 11:38:06
PN-44/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy Jana Pawła II 2 w Mikołowie, wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza (działka nr 1252/41, 1251/41), celem publikacji. 2015-12-18 11:35:47
PN 54/2015 Remont bieżący przepustu ramowego na Potoku Jamna w ciągu ulicy Musioła w Mikołowie 2015-12-17 15:00:43
PN 53/2015 Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła typu LED na istniejących słupach aluminiowych na parkingu przy ul. Cmentarnej w Mikołowie 2015-12-17 10:30:12
PN 52/2015 Dostawa i montaż reflektorów na istniejących słupach, które oświetlą i uwydatnią w godzinach wieczornych bryłę pomnika św. Wojciecha na płycie rynku w Mikołowie 2015-12-10 11:47:12
PN- 43/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy Rynek 3 w Mikołowie. 2015-11-26 13:28:18
Pn 48/2015 Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie- ZIT Subregionu Centralnego 2015-11-12 10:48:28

1 2 3