Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2016 – świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Mikołów. 2016-01-11 16:45:50
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej. 2016-01-05 10:38:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2016 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów 2016-01-05 10:37:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów 2015-10-09 11:47:26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 2015-09-01 10:23:01
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej 2015-08-11 13:21:17
Regulamin Konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Miasta Mikołów w postaci logotypu i hasła promocyjnego 2015-04-22 10:11:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej” 2015-04-10 10:30:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” 2015-04-10 10:28:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Ochrona i promocja zdrowia” 2015-04-10 10:25:39