Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2015-12-31 08:20:49
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 2133/25 położonej przy ul. Młyńskiej 4, 4A 2015-12-08 14:33:43
Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów 2015-12-07 16:28:00
Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów 2015-12-07 16:27:52
Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów 2015-12-07 16:27:44
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65" 2015-11-04 10:24:52
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa 2015-09-21 08:33:19
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa 2015-09-18 11:11:04
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MIKOŁÓW 2015-09-01 10:28:43
Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mikołów". 2015-08-24 08:05:55
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory ws. Przebudowy skrzyżowania ul. Gliwickiej (DK 44), Łącznej (DW 927) i Reta Śmiłowicka w Mikołowie 2015-08-21 12:01:53
NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 2015-08-17 10:38:19
Informacja o rozstrzygnięciu negocjacji z dnia 7 sierpnia 2015 roku 2015-08-14 13:01:48
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych - Wspólna realizacja założeń projektu edukacyjnego na rzecz uczniów mikołowskich Szkół Podstawowych 2015-07-30 14:51:22
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych - Wspólna realizacja założeń projektu edukacyjnego na rzecz uczniów mikołowskich Gimnazjów 2015-07-30 14:49:19
Ogłoszenie Burmistrza o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Konstytucja 3 Maja nr działki 3046/81 2015-07-24 08:32:28
Ogłoszenie Burmistrza o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gminne nr działek 1719/52, 790/76 2015-07-24 08:13:08
Ogłoszenie Burmistrza o naborze członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert - Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 - świadczenie usług schronienia 2015-07-09 08:56:00
Ogłoszenie Burmistrza o naborze członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert - Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej 2015-07-09 08:53:12
Ogłoszenie Burmistrza Mikołowa o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Wpólnej, nr działki 756/11 2015-07-03 11:01:43

1 2