Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Zarządzenie Burmistrza nr 620b/557/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków m.Mikołów na 2011 r. 2012-01-18 11:08:08
Zarządzenie Burmistrza nr 620a/557/11 w sprawie zmian w budżecie m.Mikołów na 2011 r. 2012-01-18 11:06:40
Zarządzenie Burmistrza nr 620/557/11 w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 2012-01-18 11:05:36
Zarządzenie Burmistrza nr 619/556/11 w sprawie stawki czynszu najmu 2012-01-05 12:38:49
Zarządzenie Burmistrza nr 618/555/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-05 12:37:45
Zarządzenie Burmistrza nr 617/554/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-05 12:36:33
Zarządzenie Burmistrza nr 616/553/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-05 12:35:12
Zarządzenie Burmistrza nr 615/552/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-05 12:33:59
Zarządzenie Burmistrza nr 614/551/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-05 12:32:40
Zarządzenie Burmistrza nr 613/550/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-05 12:31:30
Zarządzenie Burmistrza nr 612/549/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-05 12:30:15
Zarządzenie Burmistrza nr 611/548/11 w sprawie wprowadzenia procedur badania oceniającego stopień satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego 2012-01-03 11:05:18
Zarządzenie Burmistrza nr 610/547/11 w sprawie stosowania systemu informatycznego do tworzenia aktów prawnych oraz innych dokumentów i aktów ... 2012-01-03 08:54:08
Zarządzenie Burmistrza nr 606/543/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 188 / 125 /11 z dnia 11 kwietnia 2011 roku 2012-01-02 12:20:29
Zarządzenie Burmistrza nr 609/546/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem dokonania naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 2012-01-02 11:46:46
Zarządzenie Burmistrza nr 608/545/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-02 11:45:20
Zarządzenie Burmistrza nr 607/544/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-02 11:30:19
Zarządzenie Burmistrza nr 605/542/11 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Mikołowa ... 2012-01-02 11:24:14
Zarządzenie Burmistrza nr 604/541/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-02 10:47:26
Zarządzenie Burmistrza nr 603/540/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok 2012-01-02 10:46:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1017 18