Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołów. 2015-12-30 13:46:06
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Mikołów. 2015-12-08 12:48:10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 2015-07-31 13:14:05
Nabór na wolne stanowisko tj. podinspektora w Referacie Wymiaru Podatków Lokalnych (2) 2015-07-31 07:49:26
Nabór na wolne stanowisko tj. podinspektora w Referacie Wymiaru Podatków Lokalnych (1) 2015-07-31 07:48:13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie 2015-07-14 10:03:58
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. Głównego Specjalisty ds. Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Wydziale Gospodarki Mieniem. 2015-07-14 10:03:07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora w Referacie Ochrony Środowiska. 2015-07-14 10:02:37
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. radca prawny w wymiarze 1/2 etatu 2015-07-14 10:02:00
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. sekretarza miasta. 2015-07-14 10:00:36
Nabór na wolne stanowisko podinspektora - Specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2015-07-14 09:59:23
Nabór na stanowisko podinspektora/inspektora w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych - zatępstwo 2015-06-30 10:38:14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora w Wydziale Spraw SPołecznych 2015-06-29 16:22:38
Nabór Kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora w Biurze Promocji i Informacji o Mieście 2015-06-01 16:50:48
Informuja o wolnym miejscu pracy na stanowisku pomocy administracyjnej w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Mikołów 2015-05-26 08:08:17
II nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora w Referacie Ochrony Środowiska. 2015-04-17 13:08:01
Nabór kandydatów na stanowisko w Referacie Księgowości Podatków Lokalnych - zastępstwo 2015-01-27 14:55:33
Nabór kandydatów na stanowisko w Referacie Wymiaru Podatków Lokalnych - zastępstwo 2015-01-15 11:56:05