Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr III/8/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2015-01-09 08:12:10
Uchwała nr III/22/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa 2014-12-29 08:39:44
Uchwała nr III/21/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Mikołowa 2014-12-29 08:38:42
Uchwała nr III/20/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie finansowego wsparcia Policji 2014-12-29 08:37:41
Uchwała nr III/19/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2014-12-29 08:36:31
Uchwała nr III/18/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Katowice 2014-12-29 08:33:54
Uchwała nr III/17/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2014-12-29 08:32:57
Uchwała nr III/16/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2014-12-29 08:30:53
Uchwała nr III/15/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2014-12-29 08:29:45
Uchwała nr III/14/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie finansowego wsparcia Policji 2014-12-29 08:28:09
Uchwała nr III/13/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025 2014-12-29 08:25:47
Uchwała nr III/12/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 2014-12-29 08:24:39
Uchwała nr III/11/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2014-12-29 08:23:26
Uchwała nr III/10/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2014-12-29 08:22:37
Uchwała nr III/9/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2014-12-29 08:19:28
Uchwała nr II/7/2014 z dnia 8.12.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2015 2014-12-16 12:09:19
Uchwała nr II/6/2014 z dnia 8.12.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2015 2014-12-16 12:08:12
Uchwała nr II/5/2014 z dnia 8.12.2014 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa 2014-12-16 12:06:32
Uchwała nr II/4/2014 z dnia 8.12.2014 w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa 2014-12-16 12:05:25
Uchwała nr II/3/2014 z dnia 8.12.2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa 2014-12-16 12:05:15

1 2