Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
MOPS PN-17/2014 Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość 2015-01-12 12:40:25
MOPS PN-2/2012 Świadczenie usługi schronienia na rzecz podopiecznych MOPS w Mikołowie 2015-01-07 09:36:10
PN-24/2014/UE Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość 2014-11-25 11:39:17
MOPS PN-22/2014 Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość 2014-11-19 14:40:23
MOSiR PN 2/2014 WYNAJEM POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU OSÓB WRAZ Z KIEROWCĄ 2014-11-19 09:41:39
MOPS PN-11/2014 Świadczenie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 25 uczestników 2014-11-13 09:46:00
ZGL/DzZ/06/2014 Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji wraz z pokryciem dachowym papowym oraz wykonaniem instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym na os.Mickiewicza 3 w Mikołowie 2014-10-03 09:55:09
DDP Dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie 2014-09-15 10:43:55
MOPS PN-16/2014 Usługa prowadzenia Klubu Rodzica dla uczestników i otoczenia projektu Zakontraktuj swoją przyszłość 2014-09-15 10:42:47
ZSiPM PN-2/2014 Dowóz 82 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek szkolny w Mikołowieoraz poza terenem Gminy Mikołów 2014-09-15 10:40:50
CIS PN-4/2014/UE Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń wCentrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2014-09-15 10:40:28
CIS PN-6/2014/UE Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2014-09-15 10:40:05
CIS PN‐8/2014/UE - Zorganizowanie wyjazdów na potrzeby projektu SZANSA‐ Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2014-09-15 10:39:41
CIS PN-7/2014/UE Organizacja spotkania wielkanocnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie. 2014-09-15 10:39:18
ZUK/PN/2/2014 Dostawa Mieszanki mineralno - asfaltowej 2014-09-15 10:38:04
CIS PN-2/2014/UE Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleńwspółfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-09-15 10:06:41
CIS PN‐15/2013/EU Przewóz uczestników projektu SZANSA- Punkt Konsultacyjnyoraz wsparcie w CIS w Mikołowie na trasie: siedziba CIS, ul. Kolejowa 2 do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 i z powrotem. 2014-09-15 10:05:21
ZGL/DzZ/05/2014 Całodobowa obsługa kotłowni węglowych mieszczących się przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, Krawczyka 16, Krawczyka 21, Ks. Górka 60, Chudowskiej 9 i Gliwickiej 367 w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla 2014-09-10 12:03:34
ZGL/DzZ/04/2014 Dostawa, wymiana oraz odczyt wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych 2014-08-29 12:53:25
CIS PN-11/2013 Sukcesywna dostawa maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych, narzędzi ręcznych na potrzeby prac w terenie oraz odzieży ochronnej i środków czystości dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2014-07-23 11:52:42

1 2