Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 68/2014 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Milion w rozumie (Części zamówienia 1 - 7) 2015-04-15 10:14:01
PN 67/2014 Dostawa do Urzędu Miasta w Mikołowie serwera bazodanowego z oprogramowaniem 2015-04-15 10:12:01
PN 62/2014 Świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów z doradztwa zawodowego na potrzeby realizacji projektu pn. Milion w rozumie 2015-04-15 10:11:33
PN 60/2014 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Uniwersytet Młodych Odkrywców (Części zamówienia 1 - 16) 2015-04-15 10:11:10
PN 53/2014 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Milion w rozumie (Części zamówienia 1 - 15) 2015-04-15 09:29:40
PN 56/2014 Dostawa materiałów dla uczniów/uczennic ośmiu mikołowskich szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Uniwersytet Młodych Odkrywców 2015-04-15 09:27:48
PN 51/2014 Przebudowa Przedszkola nr 5 w Bujakowie 2015-04-15 09:27:19
PN 52/2014 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi dojazdowej na teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, przy ul. 15 Grudnia 2015-04-15 09:27:03
PN 50/2014 Budowa oświetlenia na istniejących słupach i przebudowa sieci niskiego napięcia na ulicy Wrzosowej w Mikołowie 2015-04-15 09:25:43
PN 49/2014 Przebudowa wybranych fragmentów dróg gminnych i chodników na terenie Mikołowa 2015-04-15 09:25:14
PN 46/2014 Remont ulicy Rybnickiej - bocznej w Mikołowie 2015-04-15 09:24:40
PN 44/2014 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Uniwersytet Młodych Odkrywców (Części zamówienia 1 - 102) 2015-04-15 09:24:16
PN 43/2014 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Milion w rozumie (Części zamówienia 1 - 50) 2015-04-15 09:23:00
PN 33-2014 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2015-04-15 09:22:16
PN 41/2014 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby realizacji projektu Milion w rozumie. 2015-04-15 09:21:33
PN 72/2014 Świadczenie usług zapewnienia opieki nad 99 bezdomnymi zwierzętami (w tym 90 psów i 9 kotów) z terenu Gminy Mikołów 2015-01-22 13:10:45
PN 75/2014 Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Uniwersytet Młodych Odkrywców 2015-01-21 15:12:31
PN 73/2014 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Milion w rozumie 2015-01-14 12:00:01
PN 70/2014 Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby realizacji projektu pn. Uniwersytet Młodych Odkrywców 2015-01-09 10:08:15
PN 74/2014 Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Milion w rozumie 2015-01-09 07:39:39

1 2 3 4