Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr IV/46/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 2015-07-16 09:41:22
Uchwała nr IX/143/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie opłat za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie w Mikołowie. 2015-05-07 09:57:31
Uchwała nr XI/192/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu przydomowych ... 2014-06-05 13:50:44
Uchwała nr XI/193/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych ... 2014-06-05 13:28:11
Uchwała nr XI/195/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych ... 2012-04-16 08:55:28
Uchwała nr XI/194/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów ... 2012-04-12 11:19:19
Uchwała nr X/172/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej ... 2012-03-22 10:03:34
Uchwała nr X/171/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej ... 2012-03-22 10:03:17
Uchwała nr X/170/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej ... 2012-03-22 10:02:48
Uchwała nr V/56/2011 z dnia 1.03.2011 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2012-03-09 07:50:58
Uchwała nr IV/34/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla powiatu mikołowskiego 2012-01-27 10:55:39
Uchwała nr VIII/117/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołow 2012-01-27 10:48:03
Uchwała nr XII/197/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. 2012-01-27 09:58:01
Uchwała nr XIV/250/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego. 2011-12-27 11:31:12
Uchwała nr XIV/249/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego. 2011-12-27 11:29:40
Uchwała nr XIV/248/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie: zatwierdzenia realizacji przez Gminę Mikołów projektu „Indywidualizacja nauczania w klas... 2011-12-27 11:28:06
Uchwała nr XIV/247/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów 2011-12-27 11:25:26
Uchwała nr XIV/246/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie : zamiany nieruchomości. 2011-12-27 11:23:22
Uchwała nr XIV/245/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021. 2011-12-27 11:21:21
Uchwała nr XIV/244/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok 2011-12-27 11:20:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12