Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
UM WR-17/2014 Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego własności Tauron Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Mikołów. 2015-01-29 15:16:06
DDP.2711.2.2014 Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby żywienia w DDP w Mikołowie 2014-12-12 15:14:34
DDP.2711.2.2014 Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie 2014-11-14 08:08:13
CIS WR-1/2014 rzedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników CIS w Mikołowie. 2014-07-21 14:22:57
UM WR-16/2014 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II” 2014-06-11 11:48:14
UM WR-15/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II” 2014-05-28 10:10:15
UM WR-11/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. 2014-04-17 12:02:03
UM WR-12/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II” 2014-04-16 14:58:20
UM WR-10/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II” 2014-04-15 13:10:15
UM WR 6/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach katedry Matematyczno-Przyrodniczej 2014-04-15 12:25:36
UM WR-8/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. 2014-04-10 14:06:50
UM WR-7/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. 2014-04-10 13:56:38
UM WR-5/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. 2014-04-10 13:54:34
UM WR-4/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. 2014-04-10 13:52:35
UM WR-3/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II” 2014-04-10 13:51:20
MDK ZOC-1/2013 Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2014 r. - ogólna długość tras11 500 km 2014-01-27 14:55:41
UM WR-1/2014 Świadczenie usług prawniczych 2014-01-24 14:43:55
UM WR 2/2014 Udzielenie kredytu liniowego, odnawialnego w rachunku bieżącym na okres roku budżetowego 2014 w wysokości 5.000.000,00 zł 2014-01-24 08:32:37