Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017-11-20 08:31:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 1468/40 w obrębie os. Kochanowskiego 2017-11-17 13:02:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie 14 drzew na nieruchomości nr 1469/40 w obrębie os. Kochanowskiego 2017-11-17 12:58:50
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 991/112 przy ul. Dzieńdziela, działki nr 1723/69 przy ul. Lipcowa 2017-11-17 08:55:09
Ogloszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek 2017-11-17 08:19:10
Wyniki głosowania w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego 2017-11-02 15:11:44
Inicjatywa Lokalna - zestawienie wniosków ocenionych w dniu 23.10.2017 2017-10-27 10:26:39
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ulicy Reta Śmiłowicka. 2017-10-20 08:05:45
Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 966/17 przy ul. Piaskowej 2017-10-19 13:58:02
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela 2017-10-06 08:13:13
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów przy ul. Piaskowej, ul. Rybnickiej, ul. Elsnera, pomiedzy ul. Przyjaciól i ul. Młyńską, ul. Dzieńdziela 2017-09-29 11:03:55
Wyniki weryfikacji projektów w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. 2017-09-29 10:14:41
Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie 2017-08-16 08:45:24
Wybrany wariant przebudowy ul. Dzieńdziela. 2017-06-30 10:58:42
Informacja dla mieszkańców Mikołowa, których dotyczy zmiana nazwy ulicy i osiedla w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną” 2017-06-27 10:25:53
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 2017-06-20 10:02:23
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 2017-06-19 14:39:02
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sosnowej. 2017-06-02 07:59:43
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu "Program wsparcia społeczności lokalnych" 2017-04-25 08:29:19
Sprzedaż samochodu specjalnego marki Star GBA 2,5/16 w trybie aukcji 2017-02-28 13:15:12

1 2