Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ulicy Reta Śmiłowicka. 2017-10-20 08:05:45
Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 966/17 przy ul. Piaskowej 2017-10-19 13:58:02
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela 2017-10-06 08:13:13
Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 1970/83 przy ul. Młyńskiej. 2017-10-05 10:03:28
Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomosci działki nr 2446/83, 2445/83, 2448/50, 2450/53 przy ul. Młyńskiej 2017-09-29 12:30:21
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów przy ul. Piaskowej, ul. Rybnickiej, ul. Elsnera, pomiedzy ul. Przyjaciól i ul. Młyńską, ul. Dzieńdziela 2017-09-29 11:03:55
Wyniki weryfikacji projektów w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. 2017-09-29 10:14:41
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ulicy Sosnowej 2017-09-15 09:04:03
Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 966/7 przy ul. Piaskowej. 2017-09-08 08:09:15
Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie 2017-08-16 08:45:24
Wybrany wariant przebudowy ul. Dzieńdziela. 2017-06-30 10:58:42
Informacja dla mieszkańców Mikołowa, których dotyczy zmiana nazwy ulicy i osiedla w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną” 2017-06-27 10:25:53
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 2017-06-20 10:02:23
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 2017-06-19 14:39:02
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sosnowej. 2017-06-02 07:59:43
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu "Program wsparcia społeczności lokalnych" 2017-04-25 08:29:19
Sprzedaż samochodu specjalnego marki Star GBA 2,5/16 w trybie aukcji 2017-02-28 13:15:12
Ogłoszenie o konieczności umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem nieruchomości 2017-02-02 13:29:35
Ogłoszenie o przeznaczeniu działek do dzierżawy 2017-01-27 10:28:01
Ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia w sezonach letnich 2017, 2018, 2019 terenu z przeznaczeniem pod ustawienie stojaków reklamowych 2017-01-27 10:27:45

1 2