Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwał o zmianach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 2017-04-14 10:02:42
Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwał o zmianach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 2017-04-14 10:02:42
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy działek 548/4, 88/33, 1519/63, 926/65, 695/65 2017-04-13 10:49:19
Obwieszczenie i Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Jasnej, ul. Brzozowej, ul. Reta 2017-04-10 15:01:45
Informacja "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Południowej w Mikołowie, długość ok. 800 m. " 2017-04-06 14:13:10
informacja "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Rolniczej w Mikołowie, długość ok.1900 m." 2017-04-06 14:09:30
Informacja "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. Reta Śmiłowicka w Mikołowie na odcinku od ul. Gliwickiej do granicy posesji 5A przy ul. Reta Śmiłowicka. (długość ok. 1300 m)" 2017-04-06 14:07:26
Informacja o "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. 27 Stycznia w Mikołowie na odcinku od ul. Cmentarnej do posesji nr 20 przy ul. 27 Stycznia. (długość ok. 362 m)" 2017-04-06 14:02:46
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu "Program wsparcia społeczności lokalnych" 2017-03-06 09:27:30
Sprzedaż samochodu specjalnego marki Star GBA 2,5/16 w trybie aukcji 2017-02-28 13:15:12
Ogłoszenie o konieczności umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem nieruchomości 2017-02-02 13:29:35
Ogłoszenie o przeznaczeniu działek do dzierżawy 2017-01-27 10:28:01
Ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia w sezonach letnich 2017, 2018, 2019 terenu z przeznaczeniem pod ustawienie stojaków reklamowych 2017-01-27 10:27:45
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkowania działki położonej przy ul. Pszczyńskiej nr 2239/36 2017-01-26 14:02:52
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu 2017-01-26 13:56:09
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga 2017-01-26 13:50:40