Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 2017-06-20 10:02:23
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 2017-06-19 14:39:02
Ogłoszenie o wydanej decyzji o podziale nieruchomości 2017-06-16 08:01:17
Informacja Burmistrza Mikołowa o zamiarze przeprowadzenia przebudowy drogi publicznej, zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy łączników drogowych ul. Polna - Strażacka (85m) i ul. Strażacka - Malinowa (114m) 2017-06-14 08:54:18
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy działek nr 1590/52 przy ul. Okrzei, nr 1279/63 przy os. Grunwaldzkie 2017-06-09 09:06:49
Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia działki nr 2501/48 przy ul. Jodłowej 2017-06-09 09:00:01
Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia działek 254/10, 260/10, 261/10, 262/10, 263/10, 266/10, 267/10 przy ul. Zgody 2017-06-08 13:47:12
Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości działki nr 2595/21 i 1706/31 przy ul. Bluszcza 2017-06-02 10:00:32
Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości działek nr 2656/54 i 2658/41 przy ul. Długiej 2017-06-02 09:59:28
Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości działki nr 2498/48 przy ul. Jodłowej 2017-06-02 08:32:37
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sosnowej. 2017-06-02 07:59:43
Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia "Budowa budynku hali magazynowej, okregowej stacji kontroli pojazdów z częscią socjalno - biurową, myjni samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mikołowie przy ul. Gliwickiej" 2017-05-17 13:10:47
Ogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek 2017-05-12 08:26:18
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu "Program wsparcia społeczności lokalnych" 2017-04-25 08:29:19
Sprzedaż samochodu specjalnego marki Star GBA 2,5/16 w trybie aukcji 2017-02-28 13:15:12
Ogłoszenie o konieczności umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem nieruchomości 2017-02-02 13:29:35
Ogłoszenie o przeznaczeniu działek do dzierżawy 2017-01-27 10:28:01
Ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia w sezonach letnich 2017, 2018, 2019 terenu z przeznaczeniem pod ustawienie stojaków reklamowych 2017-01-27 10:27:45
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkowania działki położonej przy ul. Pszczyńskiej nr 2239/36 2017-01-26 14:02:52
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu 2017-01-26 13:56:09

1 2