Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia "Budowa budynku hali magazynowej, okregowej stacji kontroli pojazdów z częscią socjalno - biurową, myjni samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mikołowie przy ul. Gliwickiej" 2017-05-17 13:10:47
Ogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek 2017-05-12 08:26:18
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy działek 1061/32, 1060/32,2505/48, 2506/48, 2509/48, 1519/63, 926/65 2017-05-11 11:06:08
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu "Program wsparcia społeczności lokalnych" 2017-04-25 08:29:19
Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia "Budowa rurociągu tranzytowego ścieków z oczyszczalni Orzesze - Śródmieście do oczyszczalni Orzesze - Zawiści 2017-04-25 08:13:05
Informacja "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Południowej w Mikołowie, długość ok. 800 m. " 2017-04-06 14:13:10
informacja "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Rolniczej w Mikołowie, długość ok.1900 m." 2017-04-06 14:09:30
Informacja "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. Reta Śmiłowicka w Mikołowie na odcinku od ul. Gliwickiej do granicy posesji 5A przy ul. Reta Śmiłowicka. (długość ok. 1300 m)" 2017-04-06 14:07:26
Informacja o "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. 27 Stycznia w Mikołowie na odcinku od ul. Cmentarnej do posesji nr 20 przy ul. 27 Stycznia. (długość ok. 362 m)" 2017-04-06 14:02:46
Sprzedaż samochodu specjalnego marki Star GBA 2,5/16 w trybie aukcji 2017-02-28 13:15:12
Ogłoszenie o konieczności umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem nieruchomości 2017-02-02 13:29:35
Ogłoszenie o przeznaczeniu działek do dzierżawy 2017-01-27 10:28:01
Ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia w sezonach letnich 2017, 2018, 2019 terenu z przeznaczeniem pod ustawienie stojaków reklamowych 2017-01-27 10:27:45
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkowania działki położonej przy ul. Pszczyńskiej nr 2239/36 2017-01-26 14:02:52
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu 2017-01-26 13:56:09
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga 2017-01-26 13:50:40