Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych 2017-12-08 12:48:17
Ogłoszenia dotyczą naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach projektów 9.2.5. 2017-12-08 12:42:25
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 3892/81 ul. Konstytucji 3 Maja, 2123/22 ul. Grażyńskiego 2017-12-08 09:10:11
Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi publicznej "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. Kosów w Mikołowie na odcinku od DK44 do DW927" 2017-12-06 12:32:40
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa na działce 1917/25 przy ul. Młyńskiej 2017-11-30 14:36:20
Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości działki nr 3893/81 przy ul. konstytucji 3 Maja 2017-11-30 11:31:58
Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie 7 drzew rosnących na nieruchomości nr 1382/7, przy ul. 27-go Stycznia 5 i 11 w Mikołowie 2017-11-29 07:45:56
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017-11-20 08:31:43
Ogloszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek 2017-11-17 08:19:10
Wyniki głosowania w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego 2017-11-02 15:11:44
Inicjatywa Lokalna - zestawienie wniosków ocenionych w dniu 23.10.2017 2017-10-27 10:26:39
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ulicy Reta Śmiłowicka. 2017-10-20 08:05:45
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela 2017-10-06 08:13:13
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów przy ul. Piaskowej, ul. Rybnickiej, ul. Elsnera, pomiedzy ul. Przyjaciól i ul. Młyńską, ul. Dzieńdziela 2017-09-29 11:03:55
Wyniki weryfikacji projektów w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. 2017-09-29 10:14:41
Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie 2017-08-16 08:45:24
Wybrany wariant przebudowy ul. Dzieńdziela. 2017-06-30 10:58:42
Informacja dla mieszkańców Mikołowa, których dotyczy zmiana nazwy ulicy i osiedla w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną” 2017-06-27 10:25:53
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 2017-06-20 10:02:23
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 2017-06-19 14:39:02

1 2