Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr III/27/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych 2011-06-16 11:36:55
Uchwała nr III/26/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmiany uchwały nr L/1031/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie okr 2011-06-16 11:34:57
Uchwała nr III/25/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnopr 2011-06-16 11:33:03
Uchwała nr III/24/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudo 2011-06-16 11:31:52
Uchwała nr III/23/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmiany uchwały RM nr II/4/2010 w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej 2011-06-16 11:30:21
Uchwała III/22/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznika limitów wydatków na wieloletnie pr 2011-06-16 11:26:31
Uchwała nr III/21/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:24:26
Uchwała nr III/20/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011-06-16 11:22:40
Uchwała nr III/19/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:21:29
Uchwała nr III/18/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:20:27
Uchwałą nr III/17/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:08:48
Uchwała nr III/16/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznika limitów wydatków na wieloletnie 2011-06-16 11:07:50
Uchwałą nr III/15/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:06:50
Uchwała nr III/14/2010z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:05:37
Uchwała nr III/13/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:04:31
Uchwała nr III/12/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:03:24
Uchwała nr III/11/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:01:48
Uchwała nrIII/10/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 11:00:48
Uchwała nrIII/9/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 2011-06-16 10:59:54
Uchwała nr III/8/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 2011-06-16 10:59:01

1 2