Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
PN 52/2013 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II 2014-02-19 12:22:21
PN 54/2013 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II (Części zamówienia 1 do 26) 2014-02-19 12:22:07
PN 58/2013 Wykonanie 18 miejsc postojowych, przy budynkach nr 17, 19 i 21 na os. Słowackiego w Mikołowie 2014-02-04 11:30:16
PN 56/2013 Rozbudowa placu zabaw i zmodernizowanie tarasu na potrzeby Żłobka Miejskiego w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30 2014-01-29 15:00:58
PN 50/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II 2014-01-23 14:05:48
PN 55/13 Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego własności Gminy Mikołów 2014-01-08 13:11:41
PN 47/2013Rozbiórka pawilonu gastronomicznego, kiosku i pawilonu usługowego z częścią mieszkalną oraz nawierzchni betonowej i słupów oświetlenia zewnętrznego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego STARGANIEC 2014-01-08 10:53:22
PN 48/2013 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II 2014-01-07 12:17:50
PN 45/2013 Budowa oświetlenia ulicznego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego, Dzieńdziela 2014-01-07 12:17:02
PN 42/2013 Rozbudowa placu zabaw i zmodernizowanie tarasu na potrzeby Żłobka Miejskiego w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30 2014-01-07 12:16:33
PN-39/2013 Budowa łączników drogowych z chodnikami i oświetleniem: ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa Mikołowie 2014-01-07 12:16:01
PN 36-2013 Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu w 10 szkołach z terenu Gminy Mikołów 2014-01-07 12:15:21
PN 34-2013 Budowa boiska w Paniowach 2014-01-07 12:14:56
PN 57/2013 Świadczenie usługi przeprowadzenia szkolenia z doradztwa zawodowego na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II 2014-01-07 12:13:01
PN 51/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II 2013-12-11 14:16:31
PN 49/2013 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg gminnych na okres od 3.12.2013 do 31.12.2014. 2013-12-11 13:35:08
PN 43/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II. 2013-12-02 10:23:51
PN 44/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II 2013-11-26 14:55:23
PN 41/2013 Rozbiórka budynków, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu na działkach przy Pl. 750 Lecia 5 i 7 w Mikołowie 2013-11-25 15:15:23
PN 46/2013 Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 2013-11-25 12:35:54

1 2 3