Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Zarządzenie Burmistrza nr 1453/335/17 w sprawie powołania Zespołów ds. wspierania inicjatyw lokalnych 2017-10-19 15:07:46
Zarządzenie Burmistrza nr 1452/334/17 w sprawie opłat za korzystanie Krytej Pływalni "Aqua Plant" 2017-10-19 15:06:09
Zarządzenie Burmistrza nr 1451/333/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 15:03:20
Zarządzenie Burmistrza nr 1450/332/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 15:00:52
Zarządzenie Burmistrza nr 1449/331/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 14:59:02
Zarządzenie Burmistrza nr 1448/330/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 14:57:31
Zarządzenie Burmistrza nr 1447/329/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 14:56:26
Zarządzenie Burmistrza nr 1446/328/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 14:54:58
Zarządzenie Burmistrza nr 1445/327/17 w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia i zakończenia zabudowy nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Storczyków i Skalnej 2017-10-19 14:54:47
Zarządzenie Burmistrza nr 1444/326/17 w sprawie stawki wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Krawczyka 16 2017-10-19 14:30:58
Zarządzenie Burmistrza nr 1443/325/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 14:24:32
Zarządzenie Burmistrza nr 1442/324/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 13:59:42
Zarządzenie Burmistrza nr 1441/323/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów 2017-10-19 13:16:19
Zarządzenie Burmistrza nr 1440/322/17 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-10-19 13:14:31
Zarządzenie Burmistrza nr 1439/321/17 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych 2017-10-19 13:12:22
Zarządzenie Burmistrza nr 1438/320/17 w sprawie powierzenia Szkołom Podstawowym realizacji projektu pn. "Szkoła otwarta na wiedzę" 2017-10-19 12:01:01
Zarządzenie Burmistrza nr 1437/319/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 11:59:25
Zarządzenie Burmistrza nr 1436/318/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-10-19 11:57:38
Zarządzenie Burmistrza nr 1435/317/17 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro" 2017-10-19 11:56:18
Zarządzenie Burmistrza nr 1434/316/17 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miasto Mikołów" 2017-10-19 11:54:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1016 17