Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała nr XXXIII/766/2013 z dnia 27.08.2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa 2016-10-06 08:13:02
Uchwała nr XXXIII/802/2013 z dnia 27.08.2013 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2015-07-16 11:35:21
Uchwała nr XXXIII/808/2013 z dnia 27.08.2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XI/193/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii 2014-06-05 13:29:49
Uchwała nr XXXIV/837/2013 z dnia 1.10.2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa 2014-03-26 08:48:26
Uchwała nr XXVIII/634/2013 z dnia 26.02.2013 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016 2014-03-26 08:46:04
Uchwała nr XXXVII/925/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2025 2013-12-30 11:15:26
Uchwała nr XXXVII/924/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013-12-30 11:14:16
Uchwała nr XXXVII/923/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w roku 2014 2013-12-30 11:12:44
Uchwała nr XXXVII/922/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie finansowego wsparcia Policji 2013-12-30 11:10:38
Uchwała nr XXXVII/921/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie finansowego wsparcia Policji 2013-12-30 11:09:23
Uchwała nr XXXVII/920/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2013-12-30 11:07:56
Uchwała nr XXXVII/919/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2013-12-30 11:06:11
Uchwała nr XXXVII/918/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2013-12-30 11:04:28
Uchwała nr XXXVII/917/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-12-30 11:01:55
Uchwała nr XXXVII/916/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-12-30 11:00:42
Uchwała nr XXXVII/915/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-12-30 10:58:27
Uchwała nr XXXVII/914/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-12-30 10:42:28
Uchwała nr XXXVII/913/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-12-30 10:41:07
Uchwała nr XXXVII/912/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 2013-12-30 10:39:33
Uchwała nr XXXVII/911/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-12-30 08:25:04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1017 18