Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
ZUK KC/3/2013 Świadczenie usługi ochrony mienia oraz konwój wartości pieniężnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie 2013-12-20 15:26:57
ZGL PN-KC112013 Czyszczenie osadników wraz z wywozem nieczystości płynnych w zasobach administrowanych przez ZGL w Mikołowie 2013-12-19 11:17:57
ZUK KC/2/2013 Dostawa koszy na odpady 2013-12-13 13:37:45
CIS PN‐10/2013/EU Dostarczenie pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów dla CIS w Mikołowie 2013-12-12 14:01:36
ZGL PN-KC/10/2013 Sprawdzanie stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń zprzewodów kominowych w budynkach administrowanychprzez ZGL w Mikołowie 2013-12-11 13:10:05
UM KC 14/2013 Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Mikołów obejmującego 2013-12-11 08:07:35
ZUK Odbiór i za gospodarowanie odpadów 2013-12-05 07:47:53
CIS PN‐7/2013/EU Dostarczenie pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów oraz dostosowanie i prowadzenie strony internetowej projektu dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2013-12-05 07:44:59
ZGL PN-KC/09/2013 Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZGL w Mikołowie 2013-12-03 10:58:05
UM KC 13/2013 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Moja Bezpieczna Szkoła”. 2013-11-26 09:12:19
ZGL PN-KC/08/2013 Świadczenie usług transportowych materiałów budowlanych dla potrzeb ZakładuGospodarki Lokalowej w Mikołowie 2013-11-25 14:03:54
OSP Dostawa samochodu pożarniczego średniego rok produkcji nie mniejszy 2002. 2013-11-22 09:31:37
CIS PN-6/2013/MPPS Przeprowadzenie kursu operatora agregatów tynkarskich dla 3 uczestników projektu 2013-11-14 14:24:19
ZSiPM PN-30/2013 MODERNIZACJA Sali nr 44 na salę komputerową w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, ul. Katowicka 24 2013-10-31 10:15:16
ZSiPM PN-31/2013 MODERNIZACJA wentylacji w kuchni w Przedszkolu nr 9 2013-10-29 12:25:30
UM KC 12/2013 Przeprowadzenie dyżurów psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców uczniów uczęszczających do mikołowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych 2013-10-29 12:23:19
CIS PN‐5/2013/EU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 2013-10-25 07:53:30
MOPS PN-KC-22/2013 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie 2013-10-23 14:37:33
CIS PN‐4/2013/EU Przeprowadzenie badań lekarskich osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz Instruktorów zawodu 2013-10-23 13:48:29
ZSiPM PN-20/2013 Awaryjna wymiana wewnętrznych pionów kanalizacji deszczowej w raz z wykonaniem zabudowy i malowaniem w segmencie D i C w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie ul. Krakowska 30 2013-10-09 13:55:26

1 2 3