Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Zarządzenie Burmistrza nr 1483/365/17 w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 2017-12-05 08:41:37
Zarządzenie Burmistrza nr 1482/364/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2018 rok 2017-12-05 08:39:57
Zarządzenie Burmistrza nr 1481/363/17 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2017-12-05 08:37:52
Zarządzenie Burmistrza nr 1480/362/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę 2017-12-05 08:37:07
Zarządzenie Burmistrza nr 1479/361/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 13:57:32
Zarządzenie Burmistrza nr 1478/360/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 13:56:33
Zarządzenie Burmistrza nr 1477/359/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 13:55:28
Zarządzenie Burmistrza nr 1476/358/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 13:54:03
Zarządzenie Burmistrza nr 1475/357/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 13:52:39
Zarządzenie Burmistrza nr 1474/356/17 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej opaty od posiadania psa na 2018 rok 2017-11-20 13:51:26
Zarządzenie Burmistrza nr 1473/355/17 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-11-20 13:49:42
Zarządzenie Burmistrza nr 1472/354/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 13:47:30
Zarządzenie Burmistrza nr 1471/353/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 13:46:01
Zarządzenie Burmistrza nr 1470/352/17 w sprawie określenia sposobu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poprzedzającej planowanie kontroli przedsiębiorców 2017-11-20 13:44:12
Zarządzenie Burmistrza nr 1469/351/17 w sprawie powierzenia CUW w Mikołowie oraz mikołowskim szkołom postawowym realizacji zadania "Akywna tablica" 2017-11-20 13:40:50
Zarządzenie Burmistrza nr 1468/350/17 w sprawie ustalenia stawki wynajmu pomieszczeń w budynku przy u. Konstytucji 3 Maja 12 w Mikołowie 2017-11-20 13:37:53
Zarządzenie Burmistrza nr 1467/349/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 10:01:37
Zarządzenie Burmistrza nr 1466/348/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 09:59:11
Zarządzenie Burmistrza nr 1465/347/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok 2017-11-20 09:57:02
Zarządzenie Burmistrza nr 1464/346/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości 2017-11-20 09:55:23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1018 19