Przejdź do treści
Tytuł dokumentuSortuj Data zmianSortuj
Uchwała XXXVI/707/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXXV/686/2017 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie 2017-11-28 11:33:06
Uchwała XXXVI/706/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa 2017-11-28 11:25:10
Uchwała XXXVI/705/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie nadania nazw: Sowia, Jastrzębia, Skowronków, Szpaków, Drozdów drogom wewnętrznym w Mikołowie 2017-11-28 11:23:13
Uchwała XXXVI/704/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-11-28 11:20:41
Uchwała XXXVI/703/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie 2017-11-28 11:17:14
Uchwała XXXVI/702/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie, obejmującej strukturę organizacyjną klas I - III w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie obejmującą strukturę organizacyjną klas I - III 2017-11-28 11:14:41
Uchwała XXXVI/701/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie 2017-11-28 11:11:52
Uchwała XXXVI/700/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie 2017-11-28 11:10:12
Uchwała XXXVI/699/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie 2017-11-28 11:08:27
Uchwała XXXVI/698/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie 2017-11-28 11:06:22
Uchwała XXXVI/697/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie 2017-11-28 10:58:43
Uchwała XXXVI/696/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie 2017-11-28 10:55:37
Uchwała XXXVI/695/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa 2017-11-28 10:53:27
Uchwała XXXVI/694/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2017-11-28 10:49:55
Uchwała XXXVI/693/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 2017-11-28 10:47:22
Uchwała XXXVI/692/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-11-28 10:45:55
Uchwała XXXVI/691/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie finansowego wsparcia Policji 2017-11-28 10:43:59
Uchwała XXXVI/690/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 2017-11-28 10:42:39
Uchwała XXXVI/689/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2017-11-28 10:40:56
Uchwała XXXV/688/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 2017-11-23 13:05:37

1 2 3 4 5 6 7